Yves Krimpenfort

Fort Waver-Amstel

Fort Waver-Amstel is onderdeel van de Stelling van Amsterdam en is eigendom van Natuurmonumenten. Alle 43 forten van de Stelling tezamen vormen een kringstelling van ongeveer 135 km rondom de hoofdstad, liggen op 15 tot 20 kilometer afstand van de toenmalige stadsgrens en dienden ter bescherming.

De Stelling van Amsterdam bestaat niet alleen uit forten, maar ook uit batterijen en dammen. Ook de sluizen, de ­kanalen, de duikers en de kaden die tezamen inondatie mogelijk moesten maken horen daarbij. Verder zijn er natuurlijk ook de wegen, de magazijnen, de kruitfabrieken, de kazernes en het totaal aan beplantingen. Naast dit fort in Waverveen is Natuurmonumenten ook eigenaar van het (nooit afgebouwde) fort bij Botshol, dat desondanks zijn eigen plek in deze polder opeist. Alleen de aarden wal die slechts enkele meters hoger is dan de omgeving, is het bestaande overblijfsel van de toenmalige bouwpoging. Maar de beschermde functie als natuurplek is voor de polder van belang. Die polder is de Groot-Mijdrechtpolder waar de rivieren Oude Waver en Amstel bij elkaar samenkomen.

Het Fort Waver-­Amstel steekt als een kleine heuvel af ten opzichte van het vlakke polderlandschap rondom. Staatsbosbeheer, dat eerst eigenaar was, heeft weinig tot niets aan onderhoud gepleegd en dat werd langzamerhand pijnlijk duidelijk door de her en der in het fort geplaatste emmers die het door het dak lekkende water moesten opvangen. Je zag het ook aan de natte muren, waarlangs het water uit het dak zich een weg naar beneden zocht en vond.

De afgelopen jaren is door Natuurmonumenten gelukkig veel herstellingswerk verricht; het dak is opnieuw bedekt met een bitumenlaag, waarop eerst grind (voor afwatering),  schoon duinzand en daarop weer aarde zijn gestort. Ook de schuttersputten zijn weer in ere hersteld. 

De loodzware deuren en luiken zijn onder handen genomen en ook van binnen gebeurt regelmatig het een en ander. De belangrijkste verbetering is voor Yves wel de aanleg van een nieuwe toiletgroep die in de plaats kwam van een ooit illegaal geplaatste aanbouw. De stortbakken worden gevoed met  zogenaamd grijs water, dat via de nieuw aangelegde pijpen voor hemelwaterafvoer in een centrale put onder het fort belandt. De lelijke aanbouw is nu weg en weer vervangen door een originele deur.