Yves Krimpenfort

Leveringsvoorwaarden

Levering geschied onder uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud. Wij houden ons het recht voor, tussentijds onze producten in prijs te veranderen. Retourneren van vol goed is alleen toegestaan na door ons gegeven toestemming.

Betaling via iDEAL vooraf aan de levering. Wanneer overeengekomen is dat de rekening per bank of giro betaald wordt, dient een uiteindelijke betalingstermijn te worden aangehouden van 14 dagen na factuurdatum.